söndag, juli 31, 2005

DN Kultur gör det igen

I Dagens Nyheters Kulturdebatt (31/7) skriver Michael Hardt om "Kriget mot terrorn - bara en förövning". Han hävdar att ockupationen av Irak är en katastrof och en förövning inför det stora kriget mot Kina.

Enligt DN ska Michael Hardt vara professor vid Duke University. Jag undrade vilket ämne han var professor inom - var det militärhistoria, konfliktforskning, internationella relationer eller statsvetenskap som var Michael Hardts specialområde?

För något decennium sedan skulle min undran stannat där. Idag kunde jag, tack vare Internet, slå upp Duke Universitys personalförteckning. Där anges Michael Hardt som ”associate professor” i ”comperative litterature”

”Associate professor” betyder att man har doktorsexamina och är fast anställd på ett universitet – alltså docent. ”Comperative litterature” betyder, enligt American Comparative Literature Association, ”In its largest sense, comparative literature promotes the study of intercultural relations that cross national boundaries, multicultural relations within a particular society, and the interactions between literature and other forms of human activity, including the arts, the sciences, philosophy, and cultural artifacts of all kinds.”

Klart att "professor" låter mer trovärdig som analytiker av den militär-politiska processen i USA, Irak och resten av världen än "docent i komparativ litteratur". DN vet vad som säljer.

Artikeln i sig är den sedvanliga blandningen av USA-bashing, okunnighet och konspirationsteorier. Två meningar är dock så speciella att de förtjänar kommentarer.

Rörande den så kallade ”Revolution in Military Affairs” som skett under 90-talet skriver Hardt ”Det pragmatiska tillvägagångssätt som förut präglade såväl USA:s militär som dess diplomati kan idag avgärdas som föråldrat, som ”konservativt”.”
Notera att det ”pragmatiska förhållningssätt” som Hardt verkar fördra framför dagens amerikanska militär på sin tid innebar Vietnamkrig, invasion av Grenada, sanktioner mot Irak och bombningar av serber, irakier, libyer samt sudaneser. Undrar om Hardt tänkt igenom sin ståndpunkt här?

Höjdpunkten är dock hela resonemanget om USA:s ockupation av Irak, som Hardt sammanfattar med ”Den militära revolutionen har i Irak lett till ett sällan skådat misslyckande”. Alla som läst en aning historia vet att krig är synonymt med ”sällan skådade misslyckanden”.

En kortfattad genomgång skulle kunna ta upp Napoleons invasion av Ryssland 1812, som ledde till att han förlorade runt 90% av sin armé och i slutändan sitt imperium. Detsamma kan sägas om Hitler 1941. Det var sällan skådade misslyckanden genom att fältherrarna startade krig som kunde undvikits.

I det första afghanska kriget (1839-42) förlorade britterna 1842 ca. 14990 av 15000 soldater och kringpersonal. Det var ett sällan skådat misslyckande när det gäller förluster.

Första världskriget visade upp en rad sällan skådade misslyckanden på mer strategisk nivå - allt från misslyckade mobiliseringar till omöjliga operationer som Gallopoli och Somme. Eller faktumet att ingen räknade med vad kulsprutan innebar för anfallande soldater …

USA har en tradition av sällan skådade misslyckanden i krig. När amerikanerna invaderade Sicilien 1943 sköt de av misstag ner dussintals av sina egna transportplan med hundratals döda amerikanska fallskärmsjägare som följd. De amerikanska truppernas insatser i Korea vintern 1950-51 var (med vissa undantag) så katastrofalt dåliga att brittiska och turkiska trupper fick rädda amerikanerna från total förintelse.

Sällan skådat misslyckande – my ass !

Men i valet mellan fakta och USA-bashing har DN Kultur en lång tradition av det sistnämnda. Så också idag.