söndag, maj 22, 2005

Nyordning på gång?

Efter projekt FLICKA kommer nu nästa slag mot media från maktpartiet. Statsminister Persson sa i sitt tal på s-kvinnornas kongress att det kan komma att bli aktuellt att lagstifta mot "den ökande sexualiseringen" i media och det offentliga rummet. Självcensuren och självsaneringen går för långsamt menade han.

S-kvinnornas ordförande Nalin Pekgul är inte helt förvånande nöjd med alla punkter i Perssons "linjetal".

Kanske något oväntat så verkar den störste kritikern vara Aftonbladets chefredaktör Anders Gerdin som levererar ett antal oerhört marknadsliberala åsikter i en artikel i tidningens nätupplaga.

Gerdin har i och för sig också tidigare kritiserat Göran Persson, men det är ändå intressant att notera att den tidning som annars brukar bära maktpartiets fana allra högst går till så hårt angrepp mot de sina.

Är detta kanske ett tecken på att maktpartiets hegemoni sakta bryts ner inifrån?