fredag, maj 20, 2005

Serietidningsnivå?

Vad i nedanstående är det som Göran Hägglund menar att väljarna inte skulle förstå?

”Konstitutionen och den rätt som antas av unionens institutioner genom utövande av de befogenheter som den har tilldelats skall ha företräde framför medlemsstaternas rätt.” (1-6)

”När konstitutionen tilldelar unionen exklusiv befogenhet på ett visst område, får endast unionen lagstifta och anta rättsligt bindande akter, medan medlemsstaterna får göra detta själva endast efter bemyndigande från unionen eller för att genomföra unionens akter.” (1-12)