fredag, april 15, 2005

Lägg ner Centrum Mot Rasism!

Gårdagens fåniga utspel om Nogger-glass stärker inte precis anseendet för Centrum Mot Rasism.

CMR är en skattefinansierad organisation (som har andra skattefinansierade organisationer som medlemmar) som i själva verket lever på det vi-och-dom-tänkande som de säger sig bekämpa.

Ser man till dess verksamhet och publikationer, då handlar det mest om... fluff.

CMR borde läggas ner. I vart fall borde organisationen inte få några skattepengar.

Respekt för andra människor kommer ur en insikt om rätten till liv, säkerhet och egendom. Ett civiliserat samhälle bygger på lika - inte speciella - rättigheter.

I detta tycks CMR ha mycket lite att tillföra.