fredag, april 15, 2005

Alternativ nittiotalshistoria

Kontrafaktisk historia är ett ämne vars främsta tillskyndare ofta varit kufar som suttit på sina pojkrum och förläst sig på science fiction. Metoden har dock genom att den anammats av ledande historiker som John Keegan flyttat in i akademins finrum. Det är välförtjänt. För även om huvuddelen av litteraturen på området tycks handla om vad som hade hänt om rymdvarelser ingripit i andra världskriget eller hur utgången av amerikanska inbördeskriget hade blivit om tidsresenärer försett CSA med moderna vapen, finns det seriös litteratur som visar hur metoden kan användas för att förklara historiska skeenden . Ett bra exempel på det senare är fd moderata riksdagsledamoten Margit Gennsers kontrafaktiska politiska 90-talshistoria. Hennes tes är att tämligen perifera händelser hade kunnat få stor inverkan på det svenska partiväsendet.