måndag, april 11, 2005

Vart går SSU?

Med Ardalan Shekarabis avgång går också startskottet till en ny maktkamp inom SSU. Sedan får folk se hur ödmjuka ut som helst i tv. Här står mycket på spel. Vi kommer att få se en hel del fulspel - vilket i och för sig kan ha ett visst underhållningsvärde.

Är det till exempel någon som tror att SSU Skåne tänker lägga ner vapnen? De vill avskaffa marknadsekonomin och den privata äganderätten. För dessa, närmast militanta, ungsocialister kommer den nya situationen som på beställning.

Och vad händer på den andra flanken - hos höger-SSU:arna? De verkar i dag rätt så idé- och initiativlösa. Mest verkar de vara en lydig kampanjorganisation åt sitt moderparti. Med det upplägget kommer de säkert att ha partiledningen bakom sig. Men hur entusiasmerande är det för unga människor?

Förr fanns en hel del intressanta tankar i SSU, till exempel idéer om "egenmakt". Något sådant hör man i princip inte talas om nu för tiden

SSU bör ta sig samman och fundera över sin situation. Är det rimligt att det ideologiska engagemanget bara finns på vänsterkanten?

För inte kan det väl vara så att SSU:s högerflank helt saknar idéer och visioner?