onsdag, april 13, 2005

Ljusning om EU-grundlagen – i Sverige och Storbritannien

De brittiska konservativa släppte häromdagen sitt valmanifest inför valet i maj. Även om partiet ligger efter i opinionen bådar skrivningarna om EU gott.
”[Vi] konservativa motsätter oss den nya EU-grundlagen och vi vill ge det brittiska folket chansen att säga nej till förslaget i en folkomröstning inom sex månader från parlamentsvalet. Vi är motståndare till att ge upp den värdefulla frihet det innebär att kontrollera vår egen valuta och vi kommer inte att gå med i EMU.
I ett reformerat Europa måste de arbetsmarknadsregleringar som ingår i EU-grundlagen ersättas med flexibla regler. Vi kommer att se till att Storbritannien åter igen leder kampen för ett avreglerat Europa genom att förhandla fram landets opt-out ur EU:s sociala regelverk.”


Precis som i Sverige består de brittiska anhängarna av den nya EU-grundlagen av en liten politisk elit medan en överväldigande majoritet av väljarna är motståndare till ökad EU-centralism. Svenska mätningar har visar att opinionsstödet för EU-grundlagen ligger på mellan 9 och 13 procent att jämföra med att närmare 8 av 10 riksdagsledamöter är för förslaget. Motståndarna, både i och utanför riksdagen fick dock igår eldunderstöd från Regeringsrätten som i sitt remissvar om EU-grundlagen är mycket kritiskt till regeringens hantering av frågan. RR konstaterar bland annat att förslaget ”innebär överlåtelse av suveränitet på nya områden” något som regeringen förnekar. Se Medborgare för Folkomröstning