fredag, april 28, 2006

The great equilizer

Folkpartisten Birgitta Ohlsson har föreslagit att hotade eller som utsatts för våldsbrott skall få särskilt utbildade hundar som skydd och för sin trygghet. För att detta skall kunna genomföras vill hon att statens skall börja utbilda särskilda ”kvinnofridshundar”. Kostnaden beräknas landa på 220 000 kronor per hund. ”Det är dyrt. Men det här kan vara ett komplement till, och i vissa fall ersätta, ännu dyrare livvaktsskydd.” säger Ohlsson till Aftonbladet.


Jag är den förste att sympatisera med att hotade kvinnor (eller andra människor) skall ges möjligheter att försvara sig och även komma i åtnjutande av den trygghetskänsla som det ger att veta att man kan stå upp mot en våldsman. Däremot är Birgitta Ohlssons förslag trots det goda syftet mer en lovligt korkat.


Dels innebär förslaget stora kostnader för skattebetalarna dels är hundar sällan speciellt ändamålsenliga för skydd. Dels kräver de en omfattande skötsel som många människor inte har tid eller resurser till, dels finns det många situationer där man inte kan ta med sig en hund men där det kan finnas en hotbild, exempelvis de flesta arbetsplatser, butiker och nöjesetablissemang.

Den som verkligen brydde sig om kvinnors (och andra brottsoffers) säkerhet och trygghet och som dessutom värnade om skattebetalarnas pengar skulle föreslå att dessa utsatta kvinnor skaffade sig pistoler istället. Dels skulle kostnaden vara mycket lägre, för kostnaden för en enda utbildad hund skulle man kunna utrusta ett helt dussin syjuntor med adekvata skjutjärn (den fria marknaden har tagit fram skjutvapen som är lätta att hantera även för de som inte har så mycket kraft i nyporna, exempelvis kvinnor och äldre). Skjutvapen går till skillnad från hundar att ha med sig nästan över allt och kräver inte så stora kunskaper eller resurser att hantera. Effekterna på brottsligheten skulle dock sannolikt bli långt större.


I de delstater i USA där man infört regler som möjliggör dolt bärande av skjutvapen har man fått dramatiska effekter på brottsligheten, i synnerhet på rån och våldtäkter. En fördel med skjutvapen är att man sällan eller nästan aldrig behöver använda dem för att nå den önskade brottspreventiva effekten eftersom en brottsling inte kan veta i förväg om ett offer är beväpnat eller ej och därför tar det säkra före det osäkra och avstår.

Att införa motsvarande regler (eller rättare sagt ta bort de regler som hindrar det) även här i Sverige skulle vara den största välgärning vi kunde göra för dessa utsatta kvinnor. Om Birgitta Ohlsson menade allvar med sin omsorg om utsatta kvinnor och brottsoffer borde hon ta upp detta förslag. Vågar vi hoppas att hon gör det?

7 Comments:

At 29 april, 2006 07:42, Blogger Zev said...

Håller med om kritiken mot hundförslaget, dvs att man kanske ändå inte kan ta med den överallt.

Men jag kom att tänka på ytterligare en aspekt; I den mån många hundraser kan verka tillräckligt avskräckande(dvs psykologiskt, oavsett t ex storlek på hunden), så är det inte lika stor andel av hundraser som vore mer än en avskräckande faktor.

Dvs de lämpliga hundraserna kanske är sådana som många kvinnor spontant inte föredrar.
(Jag gör, kanske fördomsfullt, antagandet att t ex Paris-Hilton-minihund uppskattas av tjejer mer än av killar. Och tvärtom, att några av hundraserna på andra änden av skalan(Dobermann, Rottweiler etc) uppskattas mer av killar än av tjejer.)

Zev

 
At 29 april, 2006 21:57, Blogger Robsten said...

Hundförslaget är mycket riktigt helt åt skogen, p.g.a. de orsaker som stod här. När det gäller pistoler så är det ett utmärkt skydd, det krävs dock att den hotade kvinnan är besluten att krama avtryckaren när det behövs, den som inte klarar detta skall inte ha ett vapen. Att det är lätt att hantera en pistol på ett riktigt sätt är helt fel, krävs mycket träning för att vara säker både på handhavandet och träffsäkerheten, tro inte alla amerikanska filmer ni sett, jag har varit aktiv pistolskytt i 8 år.
Tror redan nu att hotade kvinnor kan få pistollicens, en mordhotad gangster som visade upp sig i TV hade fått licens på pistol, så jag tror nog att hotade kvinnor också får det om intresset finns.

 
At 30 april, 2006 11:12, Blogger Sosse STHML said...

Kan knappast vänta på att staten börjar dela ut handeldvapen till tuggummituggande tuffa rånarbrudgäng i förorterna som en del av det "feministiska självförsvaret".

Lysande idé, Sickan. Lysande. Jag trodde inte det var möjligt att överträffa dumheten i det ursprungliga förslaget, men moderskeppet lyckas onekligen med de svåraste uppgifter.

 
At 01 maj, 2006 01:16, Blogger Zev said...

Nåja Sosse sthlm, så dåligt var väl inte förslaget...
De "tuggummituggande tuffa rånarbrudgängen" stöter väl ihop med korrupta Sossar också...

 
At 01 maj, 2006 14:31, Blogger The_Great_Below said...

Själva iden med sossestaten är ju att folk skall leva försvarslösa och i ständig skräck för varandra. Då blir man ju mottaglig för sossarnas retorik om trygghet och dylikt. Hur fan skulle det se ut om folk fick möjlighet att försvara sig själva?

 
At 05 maj, 2006 23:13, Blogger Fredrik Lindholm said...

Dessutom så är det ju lättare att slå ut en hund på nära håll än en pistol på några meters håll. Vidare så behöver pistolen inte rastas...

 
At 08 maj, 2006 12:10, Blogger Joacim Persson said...

"Vidare så behöver pistolen inte rastas."

Jo ;) (Utan regelbunden träning... Men det gäller än mer en hund med förarskydd, liksom diverse vapenlösa självförsvarstekniker.)

Men sin främsta funktion skulle den ha som hot. Likväl som buset inte vet vilka som är beväpnade och inte, vet de inte vilka som är skickliga skyttar och inte.

Och det finns en anledning till att revolvern fick smeknamnet "the equalizer". En liten tant i rullstol kan vara lika god skytt som en tungviktsbrottare, inte heller hjälper det att träna 20 år på att kunna skrika en massa saker på japanska för den som får för sig att råna/våldta någon som drar upp en Derringer ur BH:n.

Skytte är för övrigt den form av idrott som har flest utövare i det här landet. (till skillnad från öldrickande publik) Kompetensen finns.

 

Skicka en kommentar

<< Home