tisdag, november 10, 2009

Att inte se bjälken i sitt eget öga ...

Just nu håller jag på att gå igenom EU-regler för läkemedelsreklam. EU-byråkraternas misstänksamhet mot läkemedelsföretagen är gränslös* - lika gränslös som deras åsikt om människors dumhet, okunnighet och försvarslöshet.

Ett nästan slumpmässigt utdrag:

För att ytterligare säkerställa att innehavare av godkännande för försäljning sprider endast högkvalitativ information och för att skilja information utan försäljningssyfte från reklam bör det definieras vilken typ av information som får spridas.
...
Information till allmänheten om receptbelagda läkemedel bör endast tillhandahållas via särskilda kommunikationskanaler, inklusive Internet och trycka medier, för att undvika att effekten av reklamförbudet undergrävs av oönskad informationsspridning
till allmänheten. När information sprids via TV eller radio är patienterna inte skyddade mot sådan icke efterfrågad information och därför bör sådana spridning inte tillåtas.


Personligen tycker jag att behovet av skydd mot politisk marknadsföring är betydligt mer aktuellt. Politik dödar fler människor än alla läkemedel tillsammans, och medan läkemedlen har varningstext saknas det helt för politiker. Människor är bevisligen skeptiska mot läkemedel men lika bevisligen både godtrogna och lättlurade när det gäller politiker. Medan läkemedelsföretagen gjort mänskligheten stora tjänster i form av längre liv, snabbare botemedel och billigare sjukvård (även när fiaskona räknas med) har politiken inga positiva egenskaper.

Kan inte HAX få Piratpartiet att lägga ett förslag om att all politisk marknadsföring måste godkännas av en gemensam EU-myndighet, att politisk marknadsföring ska gälla under marknadsföringslagen och TV ska vara helt politik-fritt?

* Vilket är motiverat - men läkemedelsföretagen verkar på en väldigt reglerad och speciell marknad som leder till korruption och schlemma marknadsföringsmetoder. Men både politiker och sjukvården är medskyldiga.