lördag, april 18, 2009

Nytt nummer av NyliberalenI ledaren tar Hans Engnell en titt på nätattacken mot yttrandefriheten i världen. Det är inte bara diktaturer som censurerar internet – det pågår en oroväckande utveckling även i den demokratiska världen där stater tävlar mot varandra i kampen mot ”olämpligt material”. Internet är en spegelbild av det verkliga livet, vi får därför lära oss att leva med dess avigsidor.

Det började illa för den regeringsovana Alliansen. Schenströmaffären är bara en av många affärer som skakat regeringen under dess första två år. Men den borgerliga regeringen har lyft sig och har faktiskt chansen att bli omvald. I artikeln Alliansens chanser 2010 diskuterar Stig-Björn Ljunggren regeringens chanser mot en rödgrön opposition i valet 2010 och ger oss också en profetia om utgången.

Finanskrisen och den fallande kronkursen har ökat stödet för euron i Sverige. Stefan Karlsson menar i artieln Är euron mer liberal än kronan? att Sverige skulle tjäna på att lämna kronan och gå in i eurosamarbetet. Euron är mer gångbar än kronan och att ECB skulle vara mer inflationisk än Riksbanken saknar stöd. Valutaunioner är i regel att föredra framför nationella valutor.

Feminism förknippas i dag med en tossig jämlikhetsideologi, politisk klåfingrighet och kvotering. Louise Persson visar i artikeln Kvinnans rätt till sin kropp att det finns en annan feminism, en frihetlig feminism som utgår från kvinnans rätt till sin egen kropp. Hon förklarar varför vänsterfeminismens kollektiva beskrivning av män samtidigt blir en kollektiv beskrivning av kvinnor som viljelösa offer.

FRA, Ipred, ACTA, datalagringsdirektivet – lagstiftningsverkstaden har fullt upp just nu. Christian Engström sammanfattar i Dags att stoppa storebror hoten mot den personliga integriteten och slår fast att möjligheterna för staten att kontrollera medborgarnas privatliv aldrig har varit så stora som nu. Frågan är vad kan vi göra åt det?

Daniel Ankarloos bok Marknadsmyter omfamnades föga förvånande av vänstern eftersom den sade precis vad de ville höra och läsa. Men att sätta sig att beskriva en värld man själv inte riktigt begriper kan lätt bli ganska problematiskt. Johan Norberg ger oss en inblick i Ankarloos värld – och i vår egen i Myter om marknaden – och om mig.

Kriget mot narkotikan fortsätter ohämmat i Sverige och övriga världen. Debatten måste komma igång igen. Hans Engnell förklarar i Spårbyte krävs i narkotikadebatten varför det är ogörligt att vinna gehör för en frihetlig argumentation i narkotikafrågan i Sverige. Vi ska inte gömma undan de frihetliga argumenten, däremot bör fokus ligga på ett skademinimeringsperspektiv. Det är det enda som kan tända ett ljus hos allmänheten och i slutändan vända debatten i frihetlig riktning.

Numret innehåller dessutom ett flertal recensioner. Pär Ström recenserar Folkhemmets balkanisering. Diskrimineringskulturens baksida av Håkan Eriksson & Jacob Rennerfelt. Henrik Alexandersson recenserar Väninnan av Eva Franchell. Hans Engnell recenserar Klassisk feminism av Louise Persson. Erik Lakomaa dubbelrecenserar Israel och Palestina. 60 år i våra röda hjärtan av Ulf Bjereld & Ulf Carmesund samt Palestinas frihetskamp av Per Gahrton. Henrik Bejke recenserar filmen An American Carol. Dick Erixon recenserar filmen Frost/Nixon. Henrik Bejke recenserar filmen Quantum of Solace.

Om du vill prenumerera kan du göra det genom att sätta in 200 kronor för 4 nummer på PlusGirokonto 449 71 84 – 4.

onsdag, april 01, 2009

Uppsnappat från TT

När den nya ”piratjägarlagen” idag träder i kraft visar det sig att den också får oanade konsekvenser. En föga känd klausul i lagen gör det nämligen till ett upphovsrättsbrott att utan tillåtelse heta samma namn som andra människor. Den som har ett namn som liknar eller är identiskt med ett namn som då personen döptes redan användes av någon annan kan därför komma att tvingas byta namn under hot om kraftiga skadestånd till den ursprunglige innehavaren.

Detta har redan lett till problem för Antipiratbyråns chefsjurist Henrik Pontén som omedelbart måste upphöra med att heta Henrik då detta namn redan tillhör bloggaren och piratlagsmotståndaren Henrik Alexandersson.

I ett uttalande från Bryssel säger Alexandersson: ”Jag har lagt ned mycket intellektuellt arbete på att etablera mitt varumärke och jag kommer därför inte att acceptera att denne Pontén fortsätter med detta intrång. Jag kommer att kräva 25 000 euro för varje dag denna oacceptabla kränkning fortsätter.”

Pontén kommer likaledes att drabbas av problem om han skulle gå över till att använda något av sina andra förnamn, John eller Gustaf. Den amerikanske filosofen och intellektuelle arvtagaren Leonard Peikoff har i ett uttalande klargjort att namnet John är hans exklusiva egendom och att alla som använder det utan tillstånd från honom är parasiter och roffare.

Från det svenska hovet meddelas att man anser sig ha exklusiv rätt att använda namnet Gustaf då detta namn sedan århundraden använts av ett flertal kungar.

Skulle Pontén till äventyrs börja kalla sig för John Henrik kommer även detta namn att betraktas som ett oförskämt intrång i den intellektuella äganderätten av förlagsredaktören John-Henri Holmberg som anser sig ha den absoluta äganderätten till detta namn och alla associationer det kan leda till.

Etiketter: ,