onsdag, november 14, 2007

Naomi Klein är nyliberal

Vänsterns popikon och frälsare Naomi Klein, framträder i dagens Aftonblad med anledning av boken Chockdoktrinen. Bortsett från att hon outar sig själv som nyliberal är det patetiskt förutsägbar återvinning av smörja.

Är det bara jag som får lust att skrika ”Kejsaren är naken! Kejsaren är naken”?

Naomi Klein har en tes, samlar en drös osammanhängande fakta som stöder tesen, ignorerar de fakta som strider mot tesen och predikar budskapet för de som så gärna vill tro på annat än verkligheten.

Att ”kriser” används av politiker för att driva genom förslag är välkänt – men Klein ignorerar att förslagen oftast kommer från vänster. När storföretag som Enron och WorldCom skapar kriser blev följden långt dyrare och krångligare regler för företagen, inte tvärtom. Krig leder till ökade statliga utgifter och skatter men även regleringar som överlever långt efter kriget, som hyres- och valutareglering. Och hela ”War on Drugs”, vilket haussats som en kris i 30-40 år, har enbart lett till anti-liberala åtgärder.

Faktum är att åtskilliga av Kleins ”högerexempel” består av att vänstern tillämpat sin politik vilket lett till elände och misär. Då tenderar väljarna att rösta på högerpolitiker som avvecklar vänsterns eländes-politik. Det är vad som låg bakom Reagan och Thatchers framgångar – väljarna hade fått pröva på alternativet och gillade det inte.

Slutligen är Naomi Klein en av de nyliberaler hon varnar för - ett praktbevis på att Klein inte tänkt genom sitt resonemang. Hon säger

”Och då var det som skedde i New Orleans inget annat än en kraftfull anklagelseakt mot nyliberalismen: vallarna brister, de offentliga transportmedlen fungerar inte, evakueringen fungerar inte. Katastrofen var resultatet av en ekonomisk modell, av kombinationen av klimatförändringar och en svag stat.”

Vallarna var beslutade och finansierade av politiker. Politiker hade bestämt, finansierat och administrerat evakueringssystemet. Och när katastrofen slog till regnade det skattepengar, hjälparbetare och politiska initiativ över New Orleans.

Om detta, nämligen vad som verkligen inträffade, är nyliberalism är Naomi Klein en av de nyliberaler hon varnar för. För vad tror ni Naomi Kleins alternativ hade varit? Privata översvämningsskydd?