söndag, september 24, 2006

Rätten att tänka fritt

Yttrandefrihet var tydligen ämnet på årets bokmässa. DN:s ledarsida lägger ut texten om vikten av yttrandefrihet i vårt land och i världen – och värdet av att inskränka den? På annat sätt kan man knappast tolka upplysta (?) Dagens Nyheters jämförelse:

”Hur övertygade vi än är om värdet av yttrandefrihet vet vi också att den kan missbrukas. Propaganda och indoktrinering hör visserligen hemma i slutna samhällen, men ryktesspridning och hetsande opinionsbildning förekommer överallt. Ibland faller de i kusligt väl förberedd jord - den danska karikatyrkrisen är ett exempel. Folkmordet i Rwanda ett annat.”

Förutom den hårresande jämförelsen mellan karikatyrbilder av en s.k. profet och slaktandet av omkring en miljon människor, har DN helt missförstått yttrandefrihetens själva grundmening. Det finns i lag inget rätt eller fel när full yttrandefrihet råder. Allas vår beskrivning av världen och dess människor är subjektiva, våra egna. Således kan denna frihet heller inte ”missbrukas” genom att bara finnas till. Idén att vi ska skyddas från propaganda, hat och extremism är befängd. Dels eftersom det fråntar oss möjligheten att själva välja bort det vi inte gillar genom att exempelvis argumentera, dels eftersom det även i de mest upplysta demokratiska samhällen förekommer propaganda. Den är bara inte fullt lika uppenbar som i andra regimer.

Det är inte yttrandefrihetens fel att folkmordet i Rwanda fick fortgå. Det är inte yttrandefrihetens fel att extremistiska muslimer vägrar att låta människor med andra värderingar än deras komma till tals. Det är ju tvärtom frånvaron av full yttrandefrihet som göder denna extremism. Hat och extremism kan aldrig byggas bort i lagstiftande församlingar.

Jag kan aldrig för mitt liv förstå hur bilder eller symboler skulle kunna skada andra människor. I ett samhälle med full yttrandefrihet skulle det vara otänkbart att förbjuda bilder och symboler med motiveringen att de är "kränkande". Det är därför med viss nedstämdhet jag kan konstatera att Sverige inte tycks vilja ha mer frihet på detta område utan tvärtom inskränka den ytterligare. Det, alla vänner, är värt att protestera mot.

3 Comments:

At 25 september, 2006 10:54, Blogger libertatisaequilibritas said...

People demand freedom of speech to make up for the freedom of thought which they avoid.
Sören Kierkegaard

 
At 25 september, 2006 14:41, Blogger pelpet said...

Jag tror att DN bara råkat formulera sig klumpigt. Folkmordet i Rwanda utlöstes av hatisk rasist-argumentation i landets medier. Jag antar att man på något sätt vill diskutera vad vissa yttranden kan leda till.

 
At 25 september, 2006 18:17, Blogger Hans Engnell said...

Pelpet:

Ja, det är klart att man ville. Men jämförelsen kändes lite... magstark. Och dessutom är det ju ganska löjligt att tro att man skulle kunna undvika hatyttringar i form av våld genom lagstiftning.

 

Skicka en kommentar

<< Home