måndag, september 18, 2006

Det är nu arbetet börjar

Alla länder byter regeringar – utom Sverige. Det är så det har känts. Men gårdagens historiska borgerliga valseger har gett oss förtroendet för demokratin åter. I alla fall nästan. Nu kommer vi att ha borgerliga människor vid rodret. Liberaler, konservativa, socialliberaler. Och en massa andra.

Vårt arbete har bara börjat. Det är nu vi ska börja driva opinion. Det är nu det finns en chans att föra fram frågor som de borgerliga har stoppat undan i sin iver att vinna valet. Maktskiftet var viktigt för maktskiftets skull – många frihetliga röstade säkerligen mot Göran Persson och inte för Reinfeldt. Men de viktiga frågorna får inte dö ut.

Vi bör kräva svar på en rad viktiga symbolfrågor:

Kommer den nya regeringen att avskaffa apoteksmonopolet? Det har man enats om tidigare.

Kommer narkotikapolitiken att bli ännu mer hårdför?

Vad händer med spelmonopolet?

Vågar alliansen röra spritskatten?

Kommer makthungriga alliansvänner att kunna förmå sig att lägga ned myndigheter som de skulle kunna fylla med sina egna?


Förväntningarna på denna nya regering kommer att vara mycket högre än om socialdemokraterna suttit kvar. I de lägena väntar sig folk inget. Det alliansen måste börja planera för redan nu är hur nästa val ska vinnas. Den nya regeringen kommer att granskas mycket hårt, och vi bör granska den hårdast av alla. Varje ny skatt, varje ny myndighet, varje nytt departement, varje ny lag och varje ny inskränkning måste bemötas högljutt. Det är först när vi har detta facit som vi vet om denna regering förtjänar att sitta kvar 2010.