tisdag, juli 11, 2006

Äntligen

Det är verkligen på tiden att de borgerliga ser över värnplikten – och avskaffar den vid ett eventuellt maktskifte. Nu skriver fyra borgerliga debattörer på debattplats i SvD om att upphäva straffbestämmelserna och ”se över” pliktsystemet. Det kan ses som ett steg i rätt riktning. Förhoppningsvis blir det ett första steg till att rycka upp värnpliktsidiotin med rötterna, något som borde ha gjorts för länge, länge sedan. Om Sverige ska ha ett modernt försvar, som alla pratar om, måste det vara ett helt frivilligt sådant.