söndag, maj 21, 2006

Oljekris?

Vi måste omedelbart förändra samhället i en hållbar riktning och finna alternativ till oljan. Denna typ av utlåtanden är som bekant ett återkommande mantra i debatten. Vår statsminister tillhör de personer som nyligen uttalat den här typen av idéer. Det är dock inte bara utrerade nyliberaler som gör en annan bedömning. Energimyndigheten ger i en nyligen publicerad rapport utryck för oväntad teknikoptimism. Bland annat konstateras att:

”Oljeindustrin är nu 150 år. Under denna tid har gällt som sanning att olja räcker i 30 år till.”

Min personliga favorit är dock

”Att bestämma mängden utvinnbar olja är som att försöka nå regnbågen. Den flyttar sig bortåt ju närmare man kommer.”

Det känns uppfriskande att inte alla myndigheter går i regimens ledband.

3 Comments:

At 22 maj, 2006 23:39, Blogger Stefan said...

Jag motsätter mig statligt tvång och regleringar som ett sätt att tackla problemställningen, men jag anser att du begår ett misstag som bagatelliserar de utmaningar som världen och världsekonomin står inför när en sannolikt krympande tillgång på billigt, flytande bränsle blir ett allt tydligare faktum under kommande år.

Oljeproduktionen kommer att nå sitt maximum inom en nära framtid. Det är ett geologiskt faktum. Hur nära i framtiden är det ingen som vet, men personligen tror jag att ”peaken” är närmare än vad människor är förberedda på. Och som forskningsläget ser ut förefaller det vara sparsmakat med realistiska, skalbara substitut.

Men det är ju bara vad jag tror. Och jag är nog vad du skulle betrakta som ”nyliberal”. Vad nu det är? Klassiskt liberal i alla fall.

 
At 21 juni, 2006 20:15, Blogger apa tycka, apa skriva said...

> Och som forskningsläget ser ut
> förefaller det vara sparsmakat med
> realistiska, skalbara substitut.

So? När oljepriset stiger så kommer forskningsläget att ändras. Om man kan tjäna pengar på andra drivmedel än olja så kommer någon att göra det.

Det enda du uppnår om du går in och reglerar marknaden är att göra det svårare och osäkrare att tjäna pengar på alternativa drivmedel. (För om staten bestämmer sig för att etanol är det som skall Satsas På, när jag just har byggt en vätgasanläggning, så sitter jag där med skägget i brevlådan. Följaktligen: säkrast att inte bygga något alls, åtminstone så länge jag inte är kompis med dem som styr Våldsmonopolet.)

 
At 04 juli, 2006 18:01, Blogger Stefan said...

Apa:

Jag har aldrig förespråkat regleringar av marknader. Och jag förstår inte hur du läser det ur mitt svar ovan.

Jag konstaterar bara att 1) peak oil troligen lurar runt hörnet inom de kommande få åren, 2) forskningsläget ser sparsmakat ut vad gäller alternativa energikällor (av geologiska och fysiska orsaker), 3) det tar TID att forska fram nya bränslen och att skala upp dem.

Jag har, som sagt, ALDRIG förespråkat regleringar. Det bästa sättet att möta 1, 2 och 3 är fullständiga avregleringar. Men ÄVEN om vi avreglerar, TROR jag att det kommer att bli en turbulent övergångsfas, med tanke på att de till synes oundvikliga prishöjningarna på drivmedel kommer att verka hämmande på världsekonomin och pröva det finansiella systemet hårt. Men det är alltså vad jag TROR.

 

Skicka en kommentar

<< Home