fredag, mars 17, 2006

Migrationsverket

Vi som ställer oss frågande till vad som pågår på Migrationsverket har återigen fått vatten på vår kvarn. För att ta reda på om flyktingar verkligen kommer från det land som de hävdar görs det språkanalyser. Enligt nyhetsprogrammet Aktuellt kan så många som tio procent av dessa vara felaktiga. Detta skulle betyda att så många som 500 flyktingar kan ha fått felaktiga asylbeslut. För det första har jag svårt att förstå hur man kan misslyckas med att avgöra vilket språk en viss individ talar. I varje fall om en ordentlig undersökning görs. För det andra förstår jag inte varför det ägnas resurser till sådant trams som språkanalyser. Låt människor använda sin tid till att arbeta och bygga upp ett nytt liv istället för att tvista med myndigheter.
Slutligen skulle jag vilja veta om Migrationsverket betalar för språkanalyserna med pengar eller om ersättning utgår i form av champagne. Det skulle förklara en hel del.

5 Comments:

At 18 mars, 2006 14:44, Blogger Robsten said...

Du är larvig och och gör dig lustig över saker du inte förstår. Vi har inte fri invandring i detta land, en kraftig folkmajoritet vill inte ha fri invandring heller. Alltså gäller det att utröna vilket land folk kommer ifrån, jag inte heller förstå hur språkanalyserna kan slå så fel i.o.f.s.. nu är det så att på 80talet t.ex. så hade en 90% av alla IDpapper när de kom till vårt land som flyktingar, nu för tiden SAKNAR 90% av dessa IDpapper, kan du inte göra dig lustig över detta förhållande? Det är välkänt att människosmugglare ger order om att "flyktingar" (som till 80% inte är flyktingar) skall göra sig av med alla IDhandlingar. Detta är bakgrunden till de svårigheter som finns i dag.

 
At 18 mars, 2006 15:31, Blogger Robert said...

Du har säkert rätt i att många människor är negativa till invandring, men det betyder ju inte att de har rätt. Vad som för tillfället är en majoritetsuppfattning definierar inte vad som är en önskvärd eller möjlig politik. Som jag skrev tyder den stora andelen felaktiga beslut på att något är fel. Det knappast vara speciellt svårt att utröna om en person innehar goda kunskaper i ett visst språk eller inte. Självklart är inte metoden ofelbar. Att en person kan kufigt språk A innebär ju inte per automatik att personen kommer från det land där språket talas, men om en ordentlig underökning utförs bör man faktiskt kunna ta reda på ur det ligger till. Det är trots allt frågan om livsavgörande beslut. Sen är det faktiskt så att personer som kommer till vårt land hindras från att arbeta och tvingas genomgå långdragna och psykiskt nedbrytande myndighetsprocesser, där språkanalys uppenbarligen är ett återkommande inslag.
Det vore bättre om dessa driftiga människor fick ägna sin tid och kraft till att arbeta och lära sig svenska. Alternativet är alltför ofta att uppehållsstillstånd beviljas efter ett antal år där det byråkratiska maskineriet försatt den asylsökande i så dåligt skick att denne inte längre kan försörja sig själv och sin familj.

 
At 19 mars, 2006 09:50, Blogger Robsten said...

Inget säger naturligtvis att en minoritet har rätt heller. Vi har faktiskt något som kallas demokrati i detta land, en folkmajoritet måste till slut få bestämma, även om en folkmajoritet naturligtvis inte kan bestämma i varje liten skitfråga. är det inte så diktatorer brukar resonera? Inget säger att en majoritet har rätt. Sedan är det så att ju närmare "invandrartäta" områden folk bor, ju restrektivare flyktingpolitik vill de ha, bor man på Djursholm (som inte tar emot en enda flykting) så kan man gärna tänka sig att ta emot många flyktingar, det pressar ju lönerna om inte annat.
Alla är överrens om att besluten tar för lång tid, beslutfattandet borde gå snabbar. Nu har ju riksdagens partier trummat igenom ett domstolsförfarande i stället för att satsa på att kotra tiderna, sorgerligt.

 
At 19 mars, 2006 12:29, Blogger Robert said...

Vi kan alltså enas om att opinionsläget inte behöver ha så mycket och göra med vad som är rätt eller fel. Jag är helt på det klara med att vi har demokrati i Sverige och att dagens flyktingpolitik implicerar utredningar av människors härkomst. Det är dock inte något jag måste anpassa mina åsikter till. Jag håller fortfarande fast vid att felprocenten i språkanalyserna verkar orimligt hög och att det vore bättre om människor slapp tampas med Migrationsverket.
Sen tycker jag att det är intressant hur snabbt du glider in på det klassiska argumentet att invandrarna kommer att sno våra jobb och dumpa villkoren på arbetsmarknaden. Det har väl knappast inträffat hitintills och jag tror inte att det kommer att inträffa i framtiden heller. Vidare tycker jag att det vore bra om fackföreningarnas makt minskade. Flyktingfrågan om någon visar väl hur dessa skyddar de redan priviligerade och håller alla andra utanför. Vad gäller handläggningstiderna kan jag inte göra annat än att hålla med dig. Dagens politik är kostsam på både på det mänskliga och på det ekonomiska planet och dess inriktning borde ändras i grunden snarast.

 
At 22 mars, 2006 06:47, Blogger Bohem said...

robsten,
Jag kan inte hitta statistik på Djursholm specifikt, men enligt SCB har Danderyd större andel (13,5% av befolkningen) utrikesfödda än 247 andra kommuner i Sverige. I absoluta tal har de ett större antal (30226 personer)än 262 andra kommuner.
Om du kollar rent befolkningsmässigt på det så bor det 5,7 miljoner i kommuner med lägre andel utrikefödda än i Danderyd. Sjöbo t.ex. har 6.2% utlandsfödda (totalt 1090 personer)
Jag tror inte att följande påstånde stämmer speciellt väl gällande "invandrartäta" områden:
"Sedan är det så att ju närmare "invandrartäta" områden folk bor, ju restrektivare flyktingpolitik vill de ha, bor man på Djursholm (som inte tar emot en enda flykting) så kan man gärna tänka sig att ta emot många flyktingar, det pressar ju lönerna om inte annat. "

 

Skicka en kommentar

<< Home