torsdag, januari 19, 2006

Är det verkligen så enkelt?

I vårt land verkar det vara en allmänt accepterad uppfattning att det blir varmare i världen och att detta huvudsakligen är ett resultat av mänskliga aktiviteter. Dessutom verkar det råda konsensus kring att den globala uppvärmningen leder till katastrofala följder av apokalyptiska dimensioner mot. Den som ställer sig skeptisk till omfattande miljöregleringar framstår mot denna bakgrund som antingen dum eller ondskefull. Faktum är dock att många forskare ställer sig skeptiska till att människan skulle ha någon större inverkan på klimatet och till att global uppvärmning nödvändigtvis måste vara av ondo. Några filmer som pedagogiskt visar denna kritik kan ses om man följer denna länk: http://www.friendsofscience.org/index.php?ide=3