tisdag, oktober 18, 2005

En bättre värld

Johan Norberg har hävdat det länge. Men ingen har lyssnat. Världen har inte alls blivit en sämre plats att leva på – tvärtom! Nyligen påvisade han hur okunniga även välutbildade människor är om situationen i världen. I kanadensiska Human Security Centers kartläggning framgår att alla sorters politiskt våld, frånsett terrorism, har minskat de senaste 20 åren. Detta gäller inte minst väpnade konflikter. Det krigas betydligt mindre nu än tidigare.

Samtidigt som det är viktigt att lyfta fram de konflikter som pågår och de problem som återstår, är det lika viktigt att ha ett perspektiv på tillvaron – något vänstermänniskor medvetet saknar eftersom svartmålning av dagens värld är deras enda sätt att leva med sig själva.

Ingen socialist eller kommunist kan förstås köpa att världen har blivit bättre. De hävdar ju att vi inte bara lever i en kapitalistisk värld utan dessutom i en ”nyliberal världsordning”. Så det är följaktligen nyliberalismens storartade segrar som gett oss en säkrare och bättre värld. Men det visste vi ju redan.

1 Comments:

At 19 oktober, 2005 17:08, Blogger Johan L said...

Nej, nej, har något blivit bättre så beror det på FN. Det säger ju FN själv i rapporten, så det så.

Eller så är det tack vare USA och NATO, trots FN :)

 

Skicka en kommentar

<< Home