onsdag, juli 06, 2005

One down...

ROKS ordförande Ireen von Wachenfeldt avgår. Missnöjet med henne blev för stort. Hon säger att fokuseringen på hennes person har skadat föreningen.

Hennes extrema åsikter om det manliga släktet orsakade berättigad kritikstorm. Samtidigt som det är välkommet att extremfeminismen har lyfts upp i ljuset efter att feminismen länge haft ett snällt ansikte i media, vore det naivt att tro att Wachenfeldts avgång skulle påverka ROKS eller den feministiska rörelsen i Sverige i någon positiv riktning. De kvinnojourer som redan har gått ur ROKS i protest behöver knappast ångra sig.