torsdag, juli 21, 2005

Hoppfullt

Regeringen har nu äntligen insett att självmord är ett problem i Sverige. Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet ska ta fram ett förslag på ett nytt nationellt program mot självmord. Om detta blir verklighet innebär det en klar svängning från regeringen. När självmords-problematiken diskuterades efter ett väldigt närgånget reportage i Kalla fakta förra året svarade nämligen Berit Andnor (s) att det inte fanns några som helst planer på att lära av de mycket effektiva metoder för suicidprevention som används i bland annat Florida, USA. Det var bra som det var.

Men det är inte alls bra. Omkring 1 500 personer tar sina liv varje år i Sverige. Det är tre gånger så många som dör i trafiken. Självmord är den vanligaste dödsorsaken för människor mellan 15 och 44 år. Var och en kan själv försöka räkna ut skillnaden i satsningar på trafiksäkerhet och suicidprevention.

Självmord har varit och är fortfarande något som människor inte gärna pratar om öppet. Det är skamfullt, det är svårbegripligt, nästan pinsamt. Många anhöriga tar på sig skuld för det inträffade och kanske är just skuldfrågan ett skäl till att politikerna har haft så svårt att anamma problematiken. Om unga människor anser att livet i Sverige är så jävligt att leva att de inte ser någon annan utväg än döden, har då inte politikerna misslyckats kapitalt?

Exakt hur detta nationella program kommer att se ut återstår att se. Förhoppningsvis kikar utredarna på goda utländska exempel innan de börjar snickra på en modell. Det krävs ett mycket brett grepp om detta för att det ska ge någon effekt. Och det kan ta tid. Men bara det faktum att regering och riksdag nu har lyft frågan är lite hoppfullt.