torsdag, juli 14, 2005

Dubbelmoralens gröna riddare

Enligt en undersökning anser mellan 70 och 90 procent av stockholmarna (olika beroende på om de bor i city eller ej) att biltullarna är en dålig idé. De kommer att rösta nej när de äntligen tillfrågas vid nästa val. Motståndet har varit kompakt från första början. Ändå kommer den rödgröna majoriteten att genomdriva en så kallad försöksverksamhet där stockholmarna påtvingas biltullar under en tid.

Det är ruttet och stinker dubbelmoral lång väg. Det hade varit en sak om folk faktiskt hade röstat fram den sittande majoriteten medvetna om att det skulle medföra biltullar. Men som bekant valde Annika Billström att bryta sitt vallöfte.

Så här sitter vi nu. Med ett försök med billtullar som ingen vill ha, anstiftade av en rödgrön majoritet vars ledare lovade att inte införa biltullar och med en väljarkår där endast det lilla miljöpartiets väljare tycker om idén.

Just miljöpartiets hyckleri är förstås extra graverande. Detta parti som hela tiden betonar fokus på ”gräsrötterna” och som har flugit i taket för att svenska folket inte fått folkomrösta om den s.k. EU-konstitutionen skiter nu fullständigt i allt vad demokrati och folklig opinion heter. Allt handlar förstås om den egna politiken, inte folks rätt att bestämma. Ett piskrapp med valsedeln i valet 2006 vore på sin plats.