måndag, juli 18, 2005

Den mytomspunne terroristen

Det är fattigdomen som ligger bakom terrorismen. Det är desperata människor utan hopp i livet som spränger sig själva och oskyldiga människor i luften. Det är Irakkriget som är orsaken till de senaste årens terrordåd. Kort sagt: det är vårt fel att människor blir terrorister.

Det florerar massor av myter om terrorismens orsaker och konsekvenser i samhällsdebatten. De ovanstående tillhör några av de vanligaste. Trots att det hela tiden presenteras fakta som motsäger dessa myter, lever de vidare. Att fattigdomen i världen är en grundläggande orsak till världsterrorismen har folk hävdat länge. Argumentet fick ny kraft efter 11 septemberattackerna. Nu skulle Bush bli tvungen att bekämpa fattigdomen! Men vad är det som säger att fattigdomen i världen skulle föda terrorism? Terroristerna som kapade och störtade de fyra flygplanen i USA var inte fattiga losers. De var utbildade och välfinansierade mördare. Attacker av dessa slag kräver resurser.

Männen som låg bakom bombningarna på Bali tillhörde inte heller någon förtryckt underklass som hämnades på ett samhälle som bara velat dem ont. Också dessa var intelligenta och välsponsrade människor, drivna av hat. Två av bombmännen i London-bombningarna hade läst på universitet, en av dem var en framgångsrik idrottsman, den andre omtyckt lågstadielärare med en 14 månader gammal son och en fjärde gift småbarnsfar med allt att leva för. Inte de människor som i desperation skulle spränga sig själva och andra i luften, kan man tycka.

Irakkriget, då? Det är inte osannolikt att USA:s närvaro i Irak för vissa radikala islamister kan fungera som ett argument att begå massmord. Men det kan knappast räcka som förklaring. Och även om så vore fallet, finns ingen anledning att ge terroristerna rätt genom att skylla på Irakkriget. Hatet mot USA, mot västvärldens demokratiska system, mot kvinnors frigörelse, mot personlig frihet för människor, är kompakt oavsett om USA har trupper i andra länder eller inte.

Betänk att USA i september 2001 inte alls hade trupper i vare sig Irak eller Afghanistan. Och före dess angreps amerikanska mål ändå. Irakkriget är däremot ett smart sätt att legitimera attackerna. I själva verket hade dock argumenten för mord och förödelse bara justerats en aning om Irak aldrig invaderats.

Det är inte särskilt svårt att slå hål på de myter som sinnessvaga extremister på vänsterkanten flåsar ur sig eller som märkliga människor som islamolog Jan Hjärpe undervisar om i var och varannan nyhetssändning. Vi måste bara orka göra det.