fredag, juni 03, 2005

Vi kan sova tryggt

Politikerna vakar över oss så vi skall kunna sova tryggt om natten. Staten vill oss väl och inget tycks vara för futtigt för att staten inte skall kunna hjälpa oss lite extra och få oss lite gladare, lite tryggare och lite lyckligare.

En av våra små pappor i Riksdagen har hittat en fråga som länge varit bortglömd och säkert oroat många människor i Sverige. Människor som oroar sig är inte lyckliga och centerpartisten Lars-Ivar Ericson vill hjälpa oss att slippa vara oroliga. Så vi kan känna lycka.

Så riksdagsman Ericson skrider till verket och ställer en fråga till Pagrotsky. Så gör man i riksdagen om man vill visa att något är viktigt, och samtidigt tvinga regeringen att visa vad de gör.

Ericson fråga lyder:

"Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att underlätta för inspelning av indisk film i Sverige?"

Jag kan föreställa mig Pagrotskys panik. Det är snart val. Vad händer om regeringen varit svag i frågan?

Pagrotsky har ett långt svar. Han, eller snarare hans stab, har säkert slitit hårt eftersom frågan är viktig. Svaret har dröjt en vecka. Jag skall citera de viktigare bitarna

"Lars-Ivar Ericson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att underlätta för inspelning av indisk film i Sverige."

/../

"När det gäller att främja inspelningen av indisk film i Sverige spelar den svenska regeringen och berörda myndigheter, institutioner och organisationer redan i dag en aktiv roll. Vi ser vi nu också en intressant och lovande utveckling på området. "

/.../

"För mig är det angeläget att fortsatt främja arbetet för att fler utländska filmproducenter ska upptäcka de många fördelar som finns med att spela in film i vårt land. Det gäller såväl indiska filmproducenter som filmproducenter från andra länder i vår omvärld."

Jag kan sova tryggt efter detta. Regerigen jobbar med viktiga saker som att underlätta för indisk filminspelning i Sverige. Inte bara regeringen faktiskt, utan också "berörda myndigheter, institutioner och organisationer". Det känns bra. Pagrotsky kan vara stolt, men inte helt nöjd.

Tänk det finns faktiskt människor som tror att riksdagen har viktiga saker för sig. Att den är befolkad av människor som anstränger sig för att vi alla skall få det bra. Sådana människor är faktiskt fånigt naiva. Antagligen har de inte läst några riksdagsprotokoll eller följt poltik på nära håll. För där stöter man ofta på människor som Ericsson, politiker som struttar fram som mästerkatten i stävlarna för just de hittat den där kluriga frågan om indisk film.

Lars-Ivar Ericson måste vara stolt när han kommer hem efter en tung dag i kammaren.