söndag, juni 12, 2005

Vad övrigt är, är tystnad

Vänsterfolk har gapat på IMF, Världsbanken och hela i-världen i många, många år. De har skrikit efter skuldavskrivningar för världens fattigaste länder och trott sig sitta på ett ideologiskt trumfkort mot dagens ”världsordning” i och med att ingen skuldavskrivning genomförts. Nu har det dock nåtts en överenskommelse som innebär just detta: världens fattigaste länder får sina skulder avskrivna. Jublas det inom vänstern? Icke. Nu har de nämligen förlorat ett slagträ i sin ständiga kampanj mot världskapitalismen.

Endast Attac har hittills kommenterat detta – i en kort notis. Återstår nu att se hur detta recept för fattigdomsbekämpning ter sig i praktiken. Skuldavskrivning har av somliga på vänsterkanten utmålats som något slags universallösning på fattigdomen (tillsammans med höjt bistånd) och när idéerna blir verklighet gäller det att låtsas som om de aldrig drivit frågan. Vi har med största sannolikhet en enda lång tystnad att vänta från dem som vanligtvis gapar högst.