måndag, juni 13, 2005

Junilistan överflödig

Junilistan funderar fortfarande på att bli en septemberlista och ställa upp i nästa års riksdagsval. Enligt en undersökning bland partiets sympatisörer svarar 72 procent (endast en tredjedel av partiets 1700 sympatisörer svarade) att partiet bör ställa upp. Men nästan var femte menade att de endast bör kandidera till riksdagen om det inte blir någon folkomröstning om EU-konstitutionen. Så viktig är alltså den frågan.

Men det duger förstås inte i ett riksdagsval. Då räcker det inte att vara ett fånigt enfrågeparti, då måste det finnas en trovärdig helhet som väljarna kan ta ställning till. Här får junilistan problem. För vet någon vad junilistan vill i övrigt?

Partiets sympatisörer tror förstås att det går att hitta en medelväg som både vänster- och högersympatisörer kan enas om. Nils Lundgren försöker sammanfatta de olika åsiktsfraktionernas ståndpunkter med ”bättre välfärd och lägre skatter”. Problemet för honom är att det redan finns fyra sådana partier i riksdagen i dag. Ännu ett urvattnat sosseparti är inte direkt vad svensk riksdag behöver.