torsdag, juni 02, 2005

Inget nytt vänsterparti

Riksdagskvinnan Karin Svensson Smith går till miljöpartiet. Anledningen är att vänsterpartiet saknar demokratisk trovärdighet. ”För sanna demokrater är det omöjligt att ingå i ett sådant sällskap”, skriver Svensson Smith i Sydsvenskan.

Hon har varit den kanske fränaste kritikern av vänsterpartiets kommunistiska falang och en pådrivare för att partiet ska lämna kommunismen. Svensson Smith ingick i utbrytargruppen Vägval Vänster, vars grundsyfte var att undersöka möjligheterna till ett nytt ickekommunistiskt vänsterparti i Sverige. När en av de mest högljudda kritikerna i stället väljer att gå till miljöpartiet står det klart att det knappast blir något nytt vänsterparti inför nästa val. Lars Ohly kan knyta näven i seger.

Vad som blir av de övriga utbrytarna är ovisst, men sannolikt kommer de flesta att falla tillbaka in under Lars Ohlys armar – om de är välkomna. Eller så gör de som Svensson Smith – byter avgrundsmän mot stollar.