tisdag, juni 28, 2005

Idioti i kvadrat

Konjunkturinstitutet menar att mellan 3 000 och 18 800 nya jobb skulle kunna skapas och många miljoner extra skattekronor inkasseras om Sverige inför skatteavdrag för hushållsnära tjänster. Men regeringen och samarbetspartierna vill som bekant inte veta av vad de föraktfullt kallar ”pigavdrag till överklassen”. Det skulle bli välbeställda som köper tjänsterna och det går inte för sig. Att mindre välbeställda skulle kunna få jobb och en egen försörjning, att fler företag skulle startas, skiter man högaktningsfullt i.

Det finns även andra sätt att motarbeta nyföretagande. I Uppsala län har en uträkning visat att antalet företag som ges starta eget-bidrag har minskat med över en tredjedel i år. 140 nya företag stoppas. Anledningen är det förbaskade friåret. Ams måste nämligen flytta pengar från företagsstödet till friåret för att få ihop budgeten. Av de företag som får starta eget-bidrag brukar ungefär två tredjedelar vara livaktiga efter tre år och i just Uppsala har deltidsföretagandet gått bättre än på andra håll.

I stället går nu alltså pengar till människor som bestämt sig för att ”förverkliga sig själva” under ett år. Det är så dumt att man kan oxidera. Det är också ett varnande exempel på hur det går när ett litet extremistparti får för stort inflytande i politiken.