onsdag, juni 08, 2005

Ett monopol i taget?

De borgerliga går fortsatt bra i opinionsmätningarna och håller ett tioprocentigt försprång mot vänsterpartierna. Enigheten är större än någonsin och alla fyra verkar vara beredda att kompromissa och tona ned egna profilfrågor för att hålla ihop, även om folkpartiet som vanligt är något av en oberäknelig fripassagerare.

I svallvågorna av EG-domstolens örfil mot Apoketet enas nu de fyra borgerliga partierna i en gemensam motion om att apoteksmonopolet ska bort. De vill ”sätta stopp för regeringens läkemedelsanarki”. Vanliga affärer ska kunna söka tillstånd för att sälja receptfritt och människor med farmaceutisk kompetens ska få möjligheten att sälja receptbelagda läkemedel. That´s the way!

En borgerlig regering kommer alltså att se till att apoteksmonopolet avskaffas. Det vore verkligen att föredra framför sega förhandlingar i EG-domstolen, som dessutom bara stärker EU-skeptikernas tro att ”dom där i Bryssel” bara vill tvinga på Sverige en massa oknytt. Den självklara följdfrågan är om de borgerliga kan ta upp kampen mot statens andra monopol? Systembolaget har inte samma starka stöd hos folket längre, men det har i nuläget ett mycket starkt stöd i riksdagen. Moderaterna står ensamma mot Anitras monopol.

Frågan är alltså om alliansen kan vissla och gå samtidigt. Om en borgerlig allians kan avskaffa apoteksmonopolet med motiveringen att stoppa en läkemedelsanarki, borde de i alla fall kunna sätta sig ned och fundera över hur den havererade svenska alkoholpolitiken ska hanteras. Det finns ju bara en väg att vandra. I samma vända kan även spelmonopolet skickas åt fanders av rena sanitetsskäl. I nuläget ser det dock ut som att åtminstone centern och kristdemokraterna har för många folkhälsofascister för att det ska kännas hoppfullt.