onsdag, juni 29, 2005

Ett förlorat krig

FN konstaterar i sin årsrapport om tillståndet för det internationella kriget mot narkotikan att det inte ser bra ut. Alls. Inget tyder på att kampen mot narkotikan världen över är framgångsrik eller är på väg att bli det. Missbruket ökar och narkotikahandeln fortsätter att omsätta rekordbelopp, uppskattningsvis 320 miljarder dollar om året. Därav ökar naturligtvis också lidandet som en direkt följd av en havererad politik och fega politiker som inte vågar erkänna det.

Hur ser fortsättningen ut enligt narkotikakrigets vänner? More of the same? Thailand ”löste” problemen i fjol genom att helt enkelt avrätta narkomaner. Även i ”humana” Sverige fortsätter missbruket och lidandet att öka. Det är fullständigt uppenbart att batonger och långa straff inte fungerar. Det krävs ett nytänkande och för det krävs mod. Mod att erkänna att den gamla straffpolitiken inte har fungerat, mod att formulera nya visioner. Mod att agera.

Edit: Det kan för övrigt nämnas att Antonio Maria Costa, chef för FN-organet för droger UNODC, enligt DN beskriver Sverige som ett gott exempel i narkotikabekämpningen. Den inställningen säger en del om varför situationen ser ut som den gör i dag.