onsdag, juni 22, 2005

Början på slutet eller slutet på början?

Medieanalysföretaget Observer har granskat de största politiska nyheterna i de svenska medierna under knappt två år och kan visa att socialdemokraterna, miljöpartiet och vänstern har vänt en negativ tendens och förekommit i allt fler positiva eller neutrala rapporteringar. Utvecklingen har varit den omvända för de borgerliga partierna. Tendensen är att opinionsläget påverkas i motsvarande riktning. Men vad betyder det? Har den borgerliga framgångsvågen avstannat?

Temo påpekar att det är naturligt att ett regeringsalternativ granskas hårdare när det ser ut som om det kan nå regeringsmakten. Så är det naturligtvis och så bör det vara i en demokrati. Ett borgerligt regeringsalternativ måste tåla en hård granskning för att alls förtjäna att sitta vid makten. De borgerliga har fortfarande ett försprång i opinionen, men det har krympt under våren. Ska vi se det positivt kan det vara en tillfällig nedgång som sedan rättas till när de borgerliga rätar ut de frågetecken som fortfarande finns och står pall för en allt hårdare granskning av sitt regeringsalternativ.

Den negativa tolkningen skulle säga att alliansen nått sin topp och att de vid närmare granskning inte klarar av att övertyga väljaropinionen om att de när det verkligen gäller är något att rösta på. Rent spontant känns alliansen dock mer sammansvetsad och bättre förberedd på ett maktskifte än någonsin tidigare. Hungern finns där, liksom insikten om att någon regeringsmakt aldrig kan vinnas genom borgerlig kannibalism.

Det blir intressant att följa opinionsmätningarna framöver. Om vänsterblocket skulle fortsätta att knappa in finns skäl att bli orolig. Och efter inte minst de miserabla moderata valrörelserna har man rätt att vara nervös även om alliansen skulle ha ett försprång på tio procent.