fredag, juni 17, 2005

Borgerlig cynism

Det känns konstigt att skriva det, men riksdagen kan vara på väg att klubba ett positivt beslut i narkotikafrågan. Efter två decenniers ”försöksverksamhet” i Skåne kan narkomaner snart få möjligheten att få ut rena sprutor i hela riket. Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänstern stöder nämligen folkhälsoministerns förslag. Det blir ett senkommet men icke desto mindre välkommet beslut som kommer att underlätta för narkomaner att hålla sig rena och därmed minska riskerna för spridning av sjukdomar. I höst tas beslutet.

Betonghäckar i moderaterna anser naturligtvis att sprututbytet ”uppmanar” till att knarka. Axén Olin tror att människor från hela Europa kommer att vallfärda till Sverige. Att människor slipper dö eller lida i onödan är alltså en uppmaning till andra människor att börja använda droger! På samma sätt är alltså behandling av rökares lungcancer en uppmaning för alla att börja röka.

Även övriga borgerliga partier är emot förslaget. Narkotikafrågan är definitivt en av de frågor som en borgerlig regering riskerar att driva i helt fel riktning. De borgerliga partierna ger uttryck för en upprörande cynism när de motsätter sig varje åtgärd som kan göra livet lite mindre eländigt för narkotikaberoende människor och deras anhöriga i Sverige. Och de blundar helt och hållet för utländska erfarenheter som talar emot den svenska linjen.