torsdag, maj 26, 2005

Svensk solidaritet

DN berättar i dag om en ny kastad tomat mot Sveriges flyktingpolitik. FN:s tortyrkommitté har nämligen åter igen stoppat en avvisning som Utlänningsnämnden beslutat om. Den här gången rör det sig om en 33-årig man från Azerbajdzjan och hans familj. Mannen har agerat i öppen opposition mot landets förre och nuvarande president och riskerar följaktligen tortyr om han skickas till sitt hemland. Det har uppenbarligen inte Utlänningsnämnden brytt sig om.

Sverige fälls anmärkningsvärt ofta av FN:s tortyrkommitté i jämförelse med andra länder. Sedan Sverige skrev under tortyrkonventionen 1987 har 58 svenska ärenden granskats och 11 stycken fällts som felaktiga. Som jämförelse kan nämnas Kanada som bara fällts två gånger i 42 prövningar.

Det skandalösa fallet med de två utvisade egyptierna 2001 är på olika sätt unikt, men det höga antalet anmälda och fällda avvisningsfall visar att de två egyptiska männen inte är ensamma om att ha behandlats illa av Sverige. Kränkningar sker gång på gång och trots att Sverige får kritik av både FN och människorättsorganisationer ligger politiken fast. Ansvariga tiger och håller händerna för ögonen. Hur länge kan denna skamliga behandling av utsatta människor få fortsätta?