torsdag, maj 26, 2005

Osmakligt av Amnesty

Amnesty International riktar skarp kritik mot FN, USA, Ryssland, Kina och många mindre länder i sin årsrapport för mänskliga rättigheter året 2004 – däribland Sverige. Kritiken är på många håll helt rättmätig, men den beskrivning som generalsekreteraren Irene Khan gör av Guantánamobasen på Kuba är uppseendeväckande. Hon kallar den nämligen för ”vår tids Gulag”.

Gulag var namnet på den samling läger som från 1919 fungerade som slavläger i Sovjetunionen och som under Josef Stalin blev ett slags produktionsmaskineri för regimen under slavliknande former. Dit kunde människor skickas för både ringa och påstådda brott mot regimen. Det handlade om miljoner människor.

Guantánamobasen på Kuba inhyser misstänkta terrorister. Det har rört sig om runt 660 fångar, oklart exakt hur många som fortfarande sitter inspärrade. Visst kan man och bör man kritisera USA för att spärra in människor utan åtalspunkter. De bör släppas eller ställas inför domstol snarast möjligt. Men kritiken förlorar helt trovärdighet när Amnesty använder sovjetiska slavläger som direkt jämförelse. Amnesty bör ställa sig frågan hur detta hjälper mänskliga rättigheter i världen.