fredag, maj 20, 2005

Dagens i-landsproblem

Vänsterradikalen Tobias Hübinette gråter i debattplats i dagens Aftonbladet ut om rasismen mot asiater i Sverige. Hübinette, själv adopterad från Sydkorea, tar en rad exempel på denna rasism. Bland annat upprörs han av att en kinesisk kock i Moodyssons film Tillsammans inte kan skilja mellan ”l” och ”r”.

Men värst av allt verkar han tycka att den svenska reklamen är. ”Barnen i Scan-reklamen talar kinesiska trots att de ska vara japanska, och den asiatiska kvinnan i Whiskas-reklamen lyckas med konsttycket att både ha ett koreanskt namn, utge sig för att vara kinesiska och ta med sig kattmat från Kina som i själva verket är från Japan på en och samma gång.” Hade Aftonbladet svårt att hitta debattartiklar att publicera i dag?

Avslutningsvis kan man fråga sig varför Hübinette över huvud taget yttrar sig i rasismfrågor. Han står själv för följande välkända ord: "Att känna eller t.o.m. tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande." Bravo.