fredag, april 15, 2005

Om att ta fan i båten

Socialdemokraterna befinner sig på defensiven. Det är inte främst de borgerligas medvind i opinionen som åsyftas utan deras egna regeringspartners, samarbetspartierna. Socialdemokraterna har tvingats genomföra vissa politiska beslut genom åren som de egentligen inte stått för ideologiskt. Verkligheten har tvingat dem att göra det och eftersom normaltillståndet är att socialdemokraterna sitter vid makten måste de (i alla fall till viss grad) anpassa sin politik efter verkligheten. Gott så.

Förhållandena för miljöparitet och vänsterpartiet har dock varit de motsatta. Eftersom det aldrig har varit aktuellt att de skall sitta i en regering och få genomföra sin politik på bred front har de alltid kunnat lova i princip vad som helst. Vänsterpartiet har i budget efter budget öst på med enorma utgiftsökningar utan att kunna finansiera dem på ett realistiskt sätt – detta eftersom de inte har behövt. Miljöpartiet har kunnat kufa på med sina flummiga ekologiska hallucinationer och ”lova” 30 kr i bensinpris och extremt djurrättsskydd. Ingen har tagit detta på allvar.

Situationen har förändrats. Socialdemokraterna lär inte bli ett 45-procentsparti igen. Troligen kommer de i framtida val att ligga kring 30-35 procent och således fortsätta att vara beroende av de två extremistpartierna till vänster. För varje mandatperiod kommer dessa partiers krav att öka – och socialdemokraternas maktbegär vara tillräckligt stort för att ge dem större och större inflytande. Den höga arbetslösheten är på väg att permanentas eftersom socialdemokraterna aldrig kan genomföra företags- och tillväxtvänliga reformer även om de skulle vilja – de regerar med ett parti som uttalat menar att tillväxt är skadligt och ett annat som inte alls vill ha några privata företag i Sverige. Det kommer att bli dyrare och dyrare att bo och arbeta eftersom miljöayatollorna är beredda att gå hur långt som helst för att tillfredsställa sin ekologiska fetisch.

Det är egentligen detta som de borgerliga borde inrikta sig på att upplysa väljarna om. Det är inte bara socialdemokratisk politik som kommer ur det rödgröna regeringsblocket, det är även en stor dos miljöfanatism och gammelsocialism. Samarbetspartiernas krav på ökat inflytande lär inte minska, tvärtom. Plötsligt hamnar vi i ett läge där socialdemokraterna tvingas ta upp de orealistiska och extrema förslagen, som aldrig tidigare diskuterats seriöst, till förhandling. För alla som vet vad dessa partier vill genomföra när det gäller privat egendom, företagande och individuell frihet borde det vara en gigantisk väckarklocka. Kanske även för en och annan s-väljare.